آموزش

آموزش نحوه خواندن انواع کولیس + از ساده تا دیجیتالی

کولیس یکی از ابزارهای دقیق اندازه‌گیری است که در صنایع مختلف و کارگاه‌های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار به دلیل دقت بالا و قابلیت اندازه‌گیری ابعاد داخلی و خارجی اجسام، بسیار محبوب است. کولیس‌ها در انواع مختلفی مانند کولیس ورنیه، کولیس دیجیتالی، کولیس ساعتی و کولیس میکرومتری وجود دارند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در این مقاله به بررسی نحوه خواندن کولیس ساعتی، نحوه خواندن کولیس 0.05، نحوه خواندن کولیس با دقت 0.02، نحوه خواندن کولیس ورنیه، نحوه خواندن کولیس دیجیتال، نحوه خواندن کولیس عقربه ای، نحوه خواندن کولیس اینچی و کولیس خوانی می‌پردازیم.

اجزای مختلف کولیس و کاربردهای آن‌ها

خواندن کولیس

کولیس یکی از ابزارهای دقیق اندازه‌گیری است که در صنایع مختلف و کارگاه‌های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار به دلیل دقت بالا و قابلیت اندازه‌گیری ابعاد داخلی و خارجی اجسام، بسیار محبوب است. کولیس‌ها از اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند که هر کدام کاربردهای خاص خود را دارند. در این مقاله به بررسی اجزای مختلف کولیس و کاربردهای آن‌ها می‌پردازیم.

اجزای مختلف کولیس

 1. فک‌های اندازه‌گیری: کولیس دارای دو فک است که یکی ثابت و دیگری متحرک است. فک‌های کولیس برای اندازه‌گیری قطر داخلی و خارجی اجسام استفاده می‌شوند. فک‌های داخلی برای اندازه‌گیری قطر داخلی و فک‌های خارجی برای اندازه‌گیری قطر خارجی اجسام به کار می‌روند.
 2. پیچ نگهدارنده: پیچ نگهدارنده برای ثابت نگه داشتن فک‌های کولیس در موقعیت مورد نظر استفاده می‌شود. این پیچ به کاربر اجازه می‌دهد تا اندازه‌گیری دقیقی انجام دهد و از حرکت ناخواسته فک‌ها جلوگیری کند.
 3. تیغه عمق سنج: تیغه عمق سنج برای اندازه‌گیری عمق شیارها و سوراخ‌ها استفاده می‌شود. این تیغه به کاربر امکان می‌دهد تا عمق دقیق شیارها و سوراخ‌ها را اندازه‌گیری کند.
 4. مقیاس اصلی و ورنیه: مقیاس اصلی و ورنیه برای خواندن اندازه‌گیری‌ها استفاده می‌شوند. مقیاس اصلی بر روی بدنه ثابت کولیس قرار دارد و مقیاس ورنیه بر روی بدنه متحرک قرار دارد. با ترکیب این دو مقیاس، دقت اندازه‌گیری افزایش می‌یابد.

کاربردهای اجزای مختلف کولیس

 1. اندازه‌گیری قطر داخلی و خارجی: فک‌های کولیس برای اندازه‌گیری قطر داخلی و خارجی اجسام استفاده می‌شوند. این کاربرد در صنایع مختلفی مانند مهندسی، فلزکاری و نجاری بسیار مهم است.
 2. اندازه‌گیری عمق شیارها و سوراخ‌ها: تیغه عمق سنج برای اندازه‌گیری عمق شیارها و سوراخ‌ها استفاده می‌شود. این کاربرد در کارگاه‌های فنی و صنایع مختلف بسیار مفید است.
 3. اندازه‌گیری دقیق و جلوگیری از خطا: پیچ نگهدارنده برای ثابت نگه داشتن فک‌های کولیس در موقعیت مورد نظر استفاده می‌شود. این کاربرد به کاربر امکان می‌دهد تا اندازه‌گیری دقیقی انجام دهد و از حرکت ناخواسته فک‌ها جلوگیری کند.

کولیس یکی از ابزارهای دقیق و کاربردی در اندازه‌گیری است که در صنایع مختلف و کارگاه‌های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با شناخت اجزای مختلف کولیس و کاربردهای آن‌ها، می‌توان اندازه‌گیری‌های دقیق و صحیحی انجام داد و از خطاهای احتمالی جلوگیری کرد.

نحوه خواندن کولیس ورنیه (ساده)

کولیس ورنیه یکی از ابزارهای دقیق اندازه‌گیری است که در صنایع مختلف و کارگاه‌های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار به دلیل دقت بالا و قابلیت اندازه‌گیری ابعاد داخلی و خارجی اجسام، بسیار محبوب است. در این مقاله به کولیس خوانی یا نحوه خواندن کولیس ورنیه (ساده) می‌پردازیم.

اجزای کولیس ورنیه

 1. بدنه ثابت: این قسمت شامل مقیاس اصلی است که به صورت ثابت بر روی کولیس قرار دارد.
 2. بدنه متحرک: این قسمت شامل مقیاس ورنیه است که به صورت متحرک بر روی کولیس قرار دارد.
 3. فک‌های اندازه‌گیری: کولیس دارای دو فک است که یکی ثابت و دیگری متحرک است. فک‌های کولیس برای اندازه‌گیری قطر داخلی و خارجی اجسام استفاده می‌شوند.
 4. پیچ نگهدارنده: این پیچ برای ثابت نگه داشتن فک‌های کولیس در موقعیت مورد نظر استفاده می‌شود.
 5. تیغه عمق سنج: این تیغه برای اندازه‌گیری عمق شیارها و سوراخ‌ها استفاده می‌شود.

نحوه خواندن کولیس ورنیه

 1. محاسبه خطای صفر: برای نحوه خواندن کولیس ورنیه ابتدا باید خطای صفر کولیس را محاسبه و رفع کنید. برای این کار، پیچ نگهدارنده را باز کرده و موقعیت صفر را در خط کش اصلی و ورنیه تراز کنید.
 2. قرار دادن کولیس روی شیء مورد نظر: کولیس را به طور افقی یا عمودی بر روی شیء مورد نظر قرار دهید و فک‌های کولیس را به اندازه قطر خارجی یا داخلی شیء باز کنید.
 3. خواندن عدد قسمت متحرک: عدد روی قسمت متحرک را بخوانید و یادداشت کنید.
 4. محاسبه عدد اعشاری: برای به دست آوردن قسمت اعشاری، خط‌های قسمت متحرک و خط کش اصلی را بررسی کنید و خطی از قسمت متحرک را که بر خطی از خط کش اصلی منطبق است، پیدا کنید.
 5. محاسبه عدد نهایی: با جمع کردن عددهای به دست آمده، عدد نهایی کولیس به دست می‌آید.

مثال نحوه خواندن کولیس ورنیه

فرض کنید کولیس عدد 2.13 سانتی‌متر را نشان می‌دهد. این عدد به این صورت محاسبه می‌شود:

 1. مقیاس اصلی: عدد 2.1 سانتی‌متر که در سمت چپ صفر مقیاس ورنیه قرار دارد.
 2. مقیاس ورنیه: عدد 0.03 سانتی‌متر که با خط تراز شده مقیاس اصلی منطبق است.

بنابراین، عدد نهایی برابر است با:

نحوه خواندن کولیس دیجیتال

خواندن کولیس

کولیس دیجیتالی یکی از ابزارهای دقیق اندازه‌گیری است که در صنایع مختلف و کارگاه‌های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار به دلیل دقت بالا و سهولت استفاده، بسیار محبوب است. در این مقاله به کولیس خوانی یا نحوه خواندن کولیس دیجیتالی می‌پردازیم.

اجزای کولیس دیجیتالی

 1. بدنه ثابت: این قسمت شامل مقیاس اصلی است که به صورت ثابت بر روی کولیس قرار دارد.
 2. بدنه متحرک: این قسمت شامل فک‌های اندازه‌گیری است که به صورت متحرک بر روی کولیس قرار دارد.
 3. فک‌های اندازه‌گیری: کولیس دارای دو فک است که یکی ثابت و دیگری متحرک است. فک‌های کولیس برای اندازه‌گیری قطر داخلی و خارجی اجسام استفاده می‌شوند.
 4. پیچ نگهدارنده: این پیچ برای ثابت نگه داشتن فک‌های کولیس در موقعیت مورد نظر استفاده می‌شود.
 5. تیغه عمق سنج: این تیغه برای اندازه‌گیری عمق شیارها و سوراخ‌ها استفاده می‌شود.
 6. نمایشگر دیجیتال: این نمایشگر اندازه‌گیری‌ها را به صورت دقیق و سریع نمایش می‌دهد.

نحوه خواندن کولیس دیجیتال

 1. تنظیم صفر کولیس: قبل از شروع اندازه‌گیری، ابتدا دهانه کولیس را به طور کامل ببندید و از منطبق قرار گرفتن دو فک بر روی همدیگر و عدم وجود شکاف اطمینان حاصل کنید. سپس دکمه Zero یا Tare را فشار دهید تا موقعیت بسته شده به مقدار صفر تنظیم شود.
 2. قرار دادن کولیس روی شیء مورد نظر: کولیس را به طور افقی یا عمودی بر روی شیء مورد نظر قرار دهید و فک‌های کولیس را به اندازه قطر خارجی یا داخلی شیء باز کنید.
 3. خواندن عدد نمایشگر دیجیتال: عدد روی نمایشگر دیجیتال را بخوانید و یادداشت کنید. این عدد به صورت دقیق و سریع نمایش داده می‌شود و نیازی به محاسبه دستی ندارد.
 4. تغییر واحد اندازه‌گیری: در صورت نیاز، می‌توانید واحد اندازه‌گیری را بین میلی‌متر (mm) و اینچ (in) تغییر دهید. برای این کار، دکمه مربوطه را فشار دهید تا واحد اندازه‌گیری تغییر کند.

نحوه خواندن کولیس ساعتی (عقربه‌ای)

کولیس ساعتی (عقربه‌ای) یکی از ابزارهای دقیق اندازه‌گیری است که در صنایع مختلف و کارگاه‌های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار به دلیل دقت بالا و سهولت استفاده، بسیار محبوب است. در این مقاله به کولیس خوانی یا نحوه خواندن کولیس ساعتی یا به نحوه خواندن کولیس عقربه ای می‌پردازیم.

اجزای کولیس ساعتی (عقربه‌ای)

 1. بدنه ثابت: این قسمت شامل مقیاس اصلی است که به صورت ثابت بر روی کولیس قرار دارد.
 2. بدنه متحرک: این قسمت شامل فک‌های اندازه‌گیری است که به صورت متحرک بر روی کولیس قرار دارد.
 3. فک‌های اندازه‌گیری: کولیس دارای دو فک است که یکی ثابت و دیگری متحرک است. فک‌های کولیس برای اندازه‌گیری قطر داخلی و خارجی اجسام استفاده می‌شوند.
 4. پیچ نگهدارنده: این پیچ برای ثابت نگه داشتن فک‌های کولیس در موقعیت مورد نظر استفاده می‌شود.
 5. تیغه عمق سنج: این تیغه برای اندازه‌گیری عمق شیارها و سوراخ‌ها استفاده می‌شود.
 6. صفحه نمایش عقربه‌ای: این صفحه نمایش اندازه‌گیری‌ها را به صورت دقیق و سریع نمایش می‌دهد.

نحوه خواندن کولیس ساعتی یا نحوه خواندن کولیس عقربه ای

 1. تنظیم صفر کولیس: قبل از شروع اندازه‌گیری، ابتدا دهانه کولیس را به طور کامل ببندید و از منطبق قرار گرفتن دو فک بر روی همدیگر و عدم وجود شکاف اطمینان حاصل کنید. سپس عقربه را به موقعیت صفر تنظیم کنید.
 2. قرار دادن کولیس روی شیء مورد نظر: کولیس را به طور افقی یا عمودی بر روی شیء مورد نظر قرار دهید و فک‌های کولیس را به اندازه قطر خارجی یا داخلی شیء باز کنید.
 3. خواندن عدد مقیاس اصلی: عدد روی مقیاس اصلی را بخوانید و یادداشت کنید.
 4. خواندن عدد صفحه نمایش عقربه‌ای: عدد روی صفحه نمایش عقربه‌ای را بخوانید و یادداشت کنید. این عدد به صورت دقیق و سریع نمایش داده می‌شود و نیازی به محاسبه دستی ندارد.
 5. محاسبه عدد نهایی: با جمع کردن عددهای به دست آمده از مقیاس اصلی و صفحه نمایش عقربه‌ای، عدد نهایی کولیس به دست می‌آید.

مثال نحوه خواندن کولیس ساعتی یا نحوه خواندن کولیس عقربه ای

فرض کنید کولیس عدد 2.13 سانتی‌متر را نشان می‌دهد. این عدد به این صورت محاسبه می‌شود:

 1. مقیاس اصلی: عدد 2.1 سانتی‌متر که در سمت چپ صفر مقیاس ورنیه قرار دارد.
 2. صفحه نمایش عقربه‌ای: عدد 0.03 سانتی‌متر که با خط تراز شده مقیاس اصلی منطبق است.

بنابراین، عدد نهایی برابر است با:

حال که با نحوه خواندن کولیس ساعتی یا نحوه خواندن کولیس عقربه ای آشنا شده‌اید در ادامه به بررسی نحوه خواندن کولیس اینچی می‌پردازیم.

نحوه خواندن کولیس اینچی

کولیس اینچی یکی از ابزارهای دقیق اندازه‌گیری است که در صنایع مختلف و کارگاه‌های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار به دلیل دقت بالا و قابلیت اندازه‌گیری ابعاد داخلی و خارجی اجسام، بسیار محبوب است. در این مقاله به کولیس خوانی یا نحوه خواندن کولیس اینچی می‌پردازیم.

اجزای کولیس اینچی

 1. بدنه ثابت: این قسمت شامل مقیاس اصلی است که به صورت ثابت بر روی کولیس قرار دارد.
 2. بدنه متحرک: این قسمت شامل فک‌های اندازه‌گیری است که به صورت متحرک بر روی کولیس قرار دارد.
 3. فک‌های اندازه‌گیری: کولیس دارای دو فک است که یکی ثابت و دیگری متحرک است. فک‌های کولیس برای اندازه‌گیری قطر داخلی و خارجی اجسام استفاده می‌شوند.
 4. پیچ نگهدارنده: این پیچ برای ثابت نگه داشتن فک‌های کولیس در موقعیت مورد نظر استفاده می‌شود.
 5. تیغه عمق سنج: این تیغه برای اندازه‌گیری عمق شیارها و سوراخ‌ها استفاده می‌شود.
 6. مقیاس اینچی: این مقیاس برای خواندن اندازه‌گیری‌ها به واحد اینچ استفاده می‌شود.

نحوه خواندن کولیس اینچی

 1. تنظیم صفر کولیس: قبل از شروع اندازه‌گیری، ابتدا دهانه کولیس را به طور کامل ببندید و از منطبق قرار گرفتن دو فک بر روی همدیگر و عدم وجود شکاف اطمینان حاصل کنید. سپس موقعیت صفر را تنظیم کنید.
 2. قرار دادن کولیس روی شیء مورد نظر: کولیس را به طور افقی یا عمودی بر روی شیء مورد نظر قرار دهید و فک‌های کولیس را به اندازه قطر خارجی یا داخلی شیء باز کنید.
 3. خواندن عدد مقیاس اصلی: عدد روی مقیاس اصلی را بخوانید و یادداشت کنید.
 4. خواندن عدد مقیاس ورنیه: عدد روی مقیاس ورنیه را بخوانید و یادداشت کنید. این عدد به صورت دقیق و سریع نمایش داده می‌شود و نیازی به محاسبه دستی ندارد.
 5. محاسبه عدد نهایی: با جمع کردن عددهای به دست آمده از مقیاس اصلی و مقیاس ورنیه، عدد نهایی کولیس به دست می‌آید.

مثال نحوه خواندن کولیس اینچی

فرض کنید کولیس عدد 2.13 اینچ را نشان می‌دهد. این عدد به این صورت محاسبه می‌شود:

 1. مقیاس اصلی: عدد 2.1 اینچ که در سمت چپ صفر مقیاس ورنیه قرار دارد.
 2. مقیاس ورنیه: عدد 0.03 اینچ که با خط تراز شده مقیاس اصلی منطبق است.

بنابراین، عدد نهایی برابر است با:

در ادامه به بررسی نحوه خواندن کولیس با دقت 0.02 می‌پردازیم.

نحوه خواندن کولیس با دقت 0.02

کولیس با دقت 0.02 میلی‌متر یکی از ابزارهای دقیق اندازه‌گیری است که در صنایع مختلف و کارگاه‌های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار به دلیل دقت بالا و قابلیت اندازه‌گیری ابعاد داخلی و خارجی اجسام، بسیار محبوب است. در این مقاله به کولیس خوانی یا نحوه خواندن کولیس با دقت 0.02 میلی‌متر می‌پردازیم.

اجزای کولیس با دقت 0.02 میلی‌متر

 1. بدنه ثابت: این قسمت شامل مقیاس اصلی است که به صورت ثابت بر روی کولیس قرار دارد.
 2. بدنه متحرک: این قسمت شامل فک‌های اندازه‌گیری است که به صورت متحرک بر روی کولیس قرار دارد.
 3. فک‌های اندازه‌گیری: کولیس دارای دو فک است که یکی ثابت و دیگری متحرک است. فک‌های کولیس برای اندازه‌گیری قطر داخلی و خارجی اجسام استفاده می‌شوند.
 4. پیچ نگهدارنده: این پیچ برای ثابت نگه داشتن فک‌های کولیس در موقعیت مورد نظر استفاده می‌شود.
 5. تیغه عمق سنج: این تیغه برای اندازه‌گیری عمق شیارها و سوراخ‌ها استفاده می‌شود.
 6. مقیاس ورنیه: این مقیاس برای خواندن اندازه‌گیری‌ها به واحد میلی‌متر با دقت 0.02 میلی‌متر استفاده می‌شود.

نحوه خواندن کولیس با دقت 0.02 میلی‌متر

 1. تنظیم صفر کولیس: قبل از شروع اندازه‌گیری، ابتدا دهانه کولیس را به طور کامل ببندید و از منطبق قرار گرفتن دو فک بر روی همدیگر و عدم وجود شکاف اطمینان حاصل کنید. سپس موقعیت صفر را تنظیم کنید.
 2. قرار دادن کولیس روی شیء مورد نظر: کولیس را به طور افقی یا عمودی بر روی شیء مورد نظر قرار دهید و فک‌های کولیس را به اندازه قطر خارجی یا داخلی شیء باز کنید.
 3. خواندن عدد مقیاس اصلی: عدد روی مقیاس اصلی را بخوانید و یادداشت کنید.
 4. خواندن عدد مقیاس ورنیه: عدد روی مقیاس ورنیه را بخوانید و یادداشت کنید. این عدد به صورت دقیق و سریع نمایش داده می‌شود و نیازی به محاسبه دستی ندارد.
 5. محاسبه عدد نهایی: با جمع کردن عددهای به دست آمده از مقیاس اصلی و مقیاس ورنیه، عدد نهایی کولیس به دست می‌آید.

مثال نحوه خواندن کولیس با دقت 0.02

فرض کنید کولیس عدد 2.14 میلی‌متر را نشان می‌دهد. این عدد به این صورت محاسبه می‌شود:

 1. مقیاس اصلی: عدد 2.1 میلی‌متر که در سمت چپ صفر مقیاس ورنیه قرار دارد.
 2. مقیاس ورنیه: عدد 0.04 میلی‌متر که با خط تراز شده مقیاس اصلی منطبق است.

بنابراین، عدد نهایی برابر است با:

نحوه خواندن کولیس 0.05

کولیس با دقت 0.05 میلی‌متر یکی از ابزارهای دقیق اندازه‌گیری است که در صنایع مختلف و کارگاه‌های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار به دلیل دقت بالا و قابلیت اندازه‌گیری ابعاد داخلی و خارجی اجسام، بسیار محبوب است. در این مقاله به کولیس خوانی یا نحوه خواندن کولیس 0.05 میلی‌متر می‌پردازیم.

اجزای کولیس با دقت 0.05 میلی‌متر

 1. بدنه ثابت: این قسمت شامل مقیاس اصلی است که به صورت ثابت بر روی کولیس قرار دارد.
 2. بدنه متحرک: این قسمت شامل فک‌های اندازه‌گیری است که به صورت متحرک بر روی کولیس قرار دارد.
 3. فک‌های اندازه‌گیری: کولیس دارای دو فک است که یکی ثابت و دیگری متحرک است. فک‌های کولیس برای اندازه‌گیری قطر داخلی و خارجی اجسام استفاده می‌شوند.
 4. پیچ نگهدارنده: این پیچ برای ثابت نگه داشتن فک‌های کولیس در موقعیت مورد نظر استفاده می‌شود.
 5. تیغه عمق سنج: این تیغه برای اندازه‌گیری عمق شیارها و سوراخ‌ها استفاده می‌شود.
 6. مقیاس ورنیه: این مقیاس برای خواندن اندازه‌گیری‌ها به واحد میلی‌متر با دقت 0.05 میلی‌متر استفاده می‌شود.

نحوه خواندن کولیس 0.05 میلی‌متر

 1. تنظیم صفر کولیس: قبل از شروع اندازه‌گیری، ابتدا دهانه کولیس را به طور کامل ببندید و از منطبق قرار گرفتن دو فک بر روی همدیگر و عدم وجود شکاف اطمینان حاصل کنید. سپس موقعیت صفر را تنظیم کنید.
 2. قرار دادن کولیس روی شیء مورد نظر: کولیس را به طور افقی یا عمودی بر روی شیء مورد نظر قرار دهید و فک‌های کولیس را به اندازه قطر خارجی یا داخلی شیء باز کنید.
 3. خواندن عدد مقیاس اصلی: عدد روی مقیاس اصلی را بخوانید و یادداشت کنید.
 4. خواندن عدد مقیاس ورنیه: عدد روی مقیاس ورنیه را بخوانید و یادداشت کنید. این عدد به صورت دقیق و سریع نمایش داده می‌شود و نیازی به محاسبه دستی ندارد.
 5. محاسبه عدد نهایی: با جمع کردن عددهای به دست آمده از مقیاس اصلی و مقیاس ورنیه، عدد نهایی کولیس به دست می‌آید.

مثال

فرض کنید کولیس عدد 2.15 میلی‌متر را نشان می‌دهد. این عدد به این صورت محاسبه می‌شود:

 1. مقیاس اصلی: عدد 2.1 میلی‌متر که در سمت چپ صفر مقیاس ورنیه قرار دارد.
 2. مقیاس ورنیه: عدد 0.05 میلی‌متر که با خط تراز شده مقیاس اصلی منطبق است.

بنابراین، عدد نهایی برابر است با:

در این مقاله به بررسی نحوه خواندن کولیس ساعتی، نحوه خواندن کولیس 0.05، نحوه خواندن کولیس با دقت 0.02، نحوه خواندن کولیس ورنیه، نحوه خواندن کولیس دیجیتال، نحوه خواندن کولیس عقربه ای، نحوه خواندن کولیس اینچی و کولیس خوانی پرداختیم.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا